Friday, October 14, 2011

7 golongan manusia yang mendapat naungan di sisi Allah SWT

"Tujuh (macam tanda orang) yang Allah menaungi mereka pada Hari Kiamat, yang pada hari itu tidak ada sesuatupun naungan (yang melindungi) kecuali naungan Allah, iaitu:1. Imam yang adil

2. Pemuda yang selalu beribadat kepada Allah, lelaki yang mengingati Allah di tempat yang sunyi lalu bercucuran air matanya

3. Lelaki yang hatinya tersangkut pada masjid

4. Dua orang manusia yang saling kasih-mengasihi kerana Allah

5. Mereka yang berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana-Nya

6. Lelaki yang diajak berbuat serong oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan atau wanita cantik, ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah

7. Lelaki yang memberikan suatu sedekah ia menyembunyikan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dibuat tangan kanannya(HR riwayat Bukhari dan Muslim)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...